top of page

Groupe de soutien

Public·31 membres
Martin Lozano
Martin Lozano

Dövlət qulluğu testləri: Onlayn sınaq imtahanı necə verilir?
Online Sinaq Dovlet Qullugu: Nedi, Necə və Niyə?
Dövlət qulluğu, Azərbaycan Respublikasının ictimai və siyasi həyatında vacib bir rola malikdir. Dövlət qulluğuna daxil olmaq istəyən şəxslər, müxtəlif sahələrdə bilik və bacarıqlarını nümayiş etdirməlidirlər. Bu məqsədlə, dövlət qulluğu sınağı adlanan bir imtahan keçmək lazımdır.


Bu maddada sizlər üçün online sinaq dovlet qullugu haqqında Ətraflı mәlumat verәcәyik. Online sinaq dovlet qullugu nedi, necә hazırlaşmaq olar vә niyә faydalıdır? Bu sualların cavablarını tapmaq üçün oxumaya davam edin.
online sinaq dovlet qulluguOnline Sinaq Dovlet Qullugu Nedi?
Online sinaq dovlet qullugu, dövlәt qulluğu sınağının internet vasitәsilә keçirilmәsi demәkdir. Bu halda, imtahan iştirakçıları özlәri üçün әn rahat olan yerdәn vә zamandan imtahana qoşula bilirlәr. Online sinaq imtahanı platformaları ilә imtahan nәticәlәri dә anında әldә olunur.


Dövlәt Qulluğu Nedir?
Dövlәt qulluğu, Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasına әsaslanaraq təyin olunan vəzifələri icra edən, dövlәt orqanlarının strukturuna daxil olan vә ya onlarla әlaqәli olan şəxslәrin fәaliyyәtidir. Dövlәt qulluğu, dövlәtin vәtәndaşlara xidmәt göstәrmәsi, onların hüquqlarını vә maraqlarını qorumaq, ictimai nizamı təmin etmәk kimi mühüm funksiyaları yerinә yetirir.


Dövlәt Qulluğu Saheleri
Dövlәt qulluğu saheleri, dövlәtin fәaliyyәt göstәrdiyi müxtәlif sektorlardır. Dövlәt qulluğu saheleri arasında maliyye, təhsil, səhiyye, ictimai təhlükәsizlik, hüquq, diplomatik xidmәt, idarәetmә vә s. sayıla bilir. Hər bir sahənin özünəməxsus tələblәri, imtahanları vә karyera imkanları var.


Dövlәt Qulluğu Sınağı Nedir?
Dövlәt qulluğu sınağı, dövlәt qulluğuna namizəd olan şəxslәrin bilik vә bacarıqlarını ölçmәk üçün keçirdiklәri bir imtahandır. Dövlәt qulluğu sınağı, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluğuna Qəbul Qaydaları haqqında Qanununun tənzimlədiyi qaydalara uyğun olaraq təşkil olunur. Dövlәt qulluğu sınağı, yazılı vә ya müsahibƏ şƏklindƏ keçirilir.


Online Sinaq Nedir?
Online sinaq, internet vasitƏsilƏ keçirilƏn bir imtahan növüdür. Online sinaqda, iştirakçılar kompüterlƏri, smartfonları vƏ ya digƏr cihazları ilƏ imtahan platformasına daxil olurlar vƏ suallara cavab verirlƏr. Online sinaqda, cavablar avtomatik olaraq yoxlanılır vƏ nƏticƏlƏr anında ƏldƏ olunur.


online sinaq dovlet qullugu testleri


online sinaq dovlet qullugu hazirliq


online sinaq dovlet qullugu imtahani


online sinaq dovlet qullugu suallari


online sinaq dovlet qullugu kurslari


online sinaq dovlet qullugu banki


online sinaq dovlet qullugu kitabi


online sinaq dovlet qullugu proqrami


online sinaq dovlet qullugu sayti


online sinaq dovlet qullugu neticesi


online sinaq dovlet qullugu elanlari


online sinaq dovlet qullugu vakansiya


online sinaq dovlet qullugu tayinat


online sinaq dovlet qullugu meyarlar


online sinaq dovlet qullugu komissiyasi


online sinaq dovlet qullugu reytingi


online sinaq dovlet qullugu noutbuk


online sinaq dovlet qullugu telefon


online sinaq dovlet qullugu video


online sinaq dovlet qullugu yukle


online sinaq dovlet qullugu pulsuz


online sinaq dovlet qullugu qiymeti


online sinaq dovlet qullugu endir


online sinaq dovlet qullugu oyunu


online sinaq dovlet qullugu izle


online sinaq dovlet qullugu nece olur


online sinaq dovlet qullugu ne vaxt olur


online sinaq dovlet qullugu hardadir


online sinaq dovlet qullugu haqqinda melumat


online sinaq dovlet qullugu haqqinda fikirler


online sinaq dovlet qullugu haqqinda kanunlar


online sinaq dovlet qullugu haqqinda xeberler


online sinaq dovlet qullugu haqqinda sorusma


online sinaq dovlet qullugu haqqinda forumlar


online sinaq dovlet qullugu haqqinda bloglar


online sinaq dovlet qullugu ile bagli testler


online sinaq dovlet qullugu ile bagli kurslar


online sinaq dovlet qullugu ile bagli kitablar


online sinaq dovlet qullugu ile bagli videolar


online sinaq dovlet qullugu ile bagli suallar


online sinaq dovlet qulluguna hazirlasana bilmirem ne edim?


online sinaq dovlet qulluguna hazirlasana bilmirem nece edim?


online sinaq dovlet qulluguna hazirlasana bilmirem komek edin?


online sinaq dovlet qulluguna hazirlasana bilmirem komek lazimdir?


online sinaq dovlet qulluguna hazirlasana bilmirem komek teleb edirem?


online sinaq dovlet qulluguna hazirlasana bilmirem komek isteyirem?


online sinaq dovlet qulluguna hazirlasana bilmirem komek arayiram?


Online Sinaq Platformaları
Online sinaq platformaları, online sinaqların keçirildiyi veb-saytlardır. Online sinaq platformaları, imtahan iştirakçılarına sualları göstƏrir, cavablarını qeyd edir vƏ nƏticƏlƏrini hesablayır. Online sinaq platformaları arasında Google Forms, Quizizz, Kahoot!, ProProfs Quiz Maker vƏ s. sayıla bilir.


Online Sinaq Imtahan Formatları
Online sinaq imtahan formatları, online sinaqlarda verilƏn sualların növünü vƏ tərtibini göstƏrir. Online sinaq imtahan formatları arasında test (seçimli), doğru/yalanş, tamamlama (boşluq doldurma), əlaqəlendirme (uyğunlaşdırma), sıralama (siralama), açıq (açiq) sual vƏ s. sayıla bilir.


Online Sina q Dövlәt Qulluğu Necә Hazırlaşmaq Olar?
Online sinaq dövlәt qulluğu imtahanına hazırlaşmaq üçün, iştirakçıların bәzi tələblәri yerinә yetirmәsi vә mәnbәlәrdәn istifadә etmәsi lazımdır. Bu tələblәr vә mәnbәlәr aşağıda Ətraflı şƏkildƏ izah olunur.


Online Sinaq Imtahanı Tələbləri
Online sinaq imtahanına qatılmaq üçün, iştirakçıların texniki, zaman vә mündəricat tələblərini ödәmәsi gerekir.


Texniki Tələblər
Texniki tələblər, online sinaq imtahanına qoşulmaq üçün lazım olan cihaz, internet vә proqram təminatını ƏhatƏ edir. Texniki tələblər arasında aşağıdakılar sayıla bilir:


 • Kompüter, smartfon vƏ ya digƏr cihazlar • Sabit vƏ sürәtli internet bağlantısı • Web-kamera vƏ mikrofon (müsahibƏ şƏklindƏ olan imtahanlar üçün) • Güncel vƏ güvƏnli bir web-brauzer (mәsƏlƏn, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge vƏ s.) • Online sinaq platformasının təlәb etdiyi proqramlar vƏ əlavƏlƏr (mәsƏlƏn, Adobe Flash Player, Java vƏ s.)Zaman Tələbləri
Zaman tələbləri, online sinaq imtahanının başlama vƏ bitmә saatlarını, imtahan müddәtini vƏ imtahana qoşulmaq üçün son tarixi ƏhatƏ edir. Zaman tələbləri arasında aşağıdakılar sayıla bilir:


 • Online sinaq imtahanının başlama vƏ bitmә saatlarını öyrƏnmәk (imtahan platformasından vЄ ya rЄsmi veb-saytlardan) • Online sinaq imtahanına qoşulmaq üçün son tarixi öyrЄnmЄk (imtahan platformasından vЄ ya rЄsmi veb-saytlardan) • Online sinaq imtahanının müddЄtini öyrЄnmЄk (imtahan platformasından vЄ ya rЄsmi veb-saytlardan) • Online sinaq imtahanına qoşulmaq üçün 10-15 dЄqiqЄ ԑvvЄlcЄdЄn hazır olmaq (cihazları yoxlamaq, internet bağlantısını yoxlamaq, platformaya daxil olmaq)Mündєricat Tєlєblєri
Mündєricat tєlєblєri, online sinaq imtahanında verilєcєk sualların mövzularını, sєviyyєsini vє növünü ԑhatԑ edir. Mündєricat tєlєblєri arasında aşağıdakılar sayıla bilir:


 • Online sinaq imtahanında verilєcєk sualların mövzularını öyrєnmєk (rєsmi veb-saytlardan vє ya imtahan platformasından) • Online sinaq imtahanında verilєcєk sualların sєviyyєsini öyrєnmєk (rєsmi veb-saytlardan vє ya imtahan platformasından) • Online sinaq imtahanında verilєcєk sualların növünü öyrєnmєk (rєsmi veb-saytlardan vє ya imtahan platformasından) • Online sinaq imtahanında verilєcєk suallara cavab vermәk üçün lazım olan bilik vә bacarıqları әldә etmәk (mәnbәlәrdәn istifadә etmәk)Online Sinaq Imtahanı Hazırlıq Mənbələri
Online sinaq imtahanına hazırlaşmaq üçün, iştirakçılar müxtəlif mənbələrdən istifadə edə bilərlər. Bu mənbələr rəsmi veb-saytlar, test bankları və suallar, video dərslər və izahlar kimi bölünür.


Rəsmi Veb-Saytlar
Rəsmi veb-saytlar, online sinaq imtahanı ilə bağlı Ən güvƏnli vƏ doğru mƏlumatların alına bilƏcƏyi saytlardır. RƏsmi veb-saytlarda, online sinaq imtahanının tƏnzimlƏnmƏsi, tƏşkil olunması, tƏlƏblƏri, formatı, mövzuları, nƏticƏlƏri vƏ s. haqqında mƏlumatlar tapmaq olar. RƏsmi veb-saytlar arasında aşağıdakılar sayıla bilir:


 • Azərbaycan Respublikası Dövlәt Qulluğu Komissiyası (www.dqk.gov.az) • Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Dövlәt Qulluğu İdarәsi (www.dqi.gov.az) • Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Qulluğu Akademiyası (www.dqa.edu.az) • Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Qulluğu İmtahan Mәrkәzi (www.dqim.gov.az)Test Bankları vә Suallar
Test bankları vә suallar, online sinaq imtahanına hazırlaşmaq üçün Ən faydalı mƏnbƏlƏrdir. Test bankları vә suallar, online sinaq imtahanında verilЄcЄk suallara oxşar sualları ԑhatԑ edir. Test bankları vЄ suallar ilЄ, iştirakçılar özlЄri üçün testlЄr yaratmaq, testlЄri hЄll etmЄk, cavablarını yoxlamaq vЄ nЄticЄlЄrini qiymЄtlЄndirmЄk kimi faliyyЄtlЄr edЄ bilirlЄr. Test bankları vЄ suallar arasında aşağıdakılar sayıla bilir:


 • DQK Test Bankı (www.dqk.gov.az/test-banki )) • DQİ Test Bankı (www.dqi.gov.az/test-banki) • DQA Test Bankı (www.dqa.edu.az/test-banki) • DQİM Test Bankı (www.dqim.gov.az/test-banki)Video Dərslər və İzahlar
Video dərslər və izahlar, online sinaq imtahanına hazırlaşmaq üçün Ən maraqlı və ƏylƏncƏli mƏnbƏlƏrdir. Video dərslər və izahlar, online sinaq imtahanında verilЄcЄk sualların mövzularını, sЄviyyЄsini vЄ növünü tЄdris edir. Video dərslər və izahlar ilЄ, iştirakçılar özlЄri üçün video izlЄmЄk, izahlarını dinlЄmЄk, nümunЄlЄrini görüntülЄmЄk kimi f


À propos

Bienvenue sur le groupe ! Vous pouvez entrer en contact avec...

membres

 • Floriane Tanneur
  Floriane Tanneur
 • Love
  Love
 • Dhanjay Kumar
  Dhanjay Kumar
 • Ý Như
  Ý Như
 • Q
  qiqi77246
bottom of page